Hướng dẫn nạp qua thẻ cào và tỉ lệ qui đổi số ngày sử dụng.

Đăng ký và dùng thử hoàn toàn miễn phí 3 ngày sử dụng, xem Video dạy tiếng Anh từ những người bản địa không giới hạn thời gian, sau thời gian dùng thử nếu bạn muốn xem toàn bộ Website, bạn cần thanh thanh toán phí thành viên chỉ với 50K/tháng, thanh toán dễ dàng qua thẻ cào, mua thẻ cào và xem hướng dẫn nạp bên dưới. Bạn có thể nạp bằng các mệnh giá khác nhau, hệ thống sẽ qui đổi ra số ngày sử dụng tương ứng.

 

Nạp thẻ bé hơn hoặc bằng 20K bạn, bạn có (mệnh giá giá thẻ/2K) cash, Ví dụ bạn nạp 20K bạn có 10 Cash tương đương 10 ngày sử dụng.

Nạp thẻ lớn hơn 20K đến bé hơn hoặc bằng 50K, bạn có (mệnh giá giá thẻ/2K) + 5 cash. Ví dụ bạn nạp thẻ 50K bạn có 50K/2K + 5 = 30 Cash, tương đương 30 ngày sử dụng.

Nạp thẻ lớn hơn 50K đến bé hơn hoặc bằng 100K, bạn có (mệnh giá thẻ/2K) + 15 cash. Ví dụ bạn thẻ 100K bạn có (100K/2K) + 15 = 65 cash, tương đương 65 ngày sử dụng.

Nạp thẻ lớn hơn 100K đến bé hơn hoặc bằng 200K, bạn có (mệnh giá thẻ/2K) + 40 cash. Ví dụ bạn nạp thẻ 200K bạn có (200K/2K) + 40 = 140 Cash, tương đương 140 ngày sử dụng.

Nạp thẻ lớn hơn 200K đến bé hơn hoặc bằng 500K bạn có (mệnh giá thẻ/2K) + 115 Cash. Ví dụ bạn nạp thẻ 500K bạn có (500K/2K) + 115 = 365 Cash, tương đương 1 năm sử dụng.

Nạp thẻ trên 500K bạn có (mệnh giá thẻ/2K) + 250 Cash. Ví dụ bạn nạp thẻ 1000K, bạn có (1.000K/2K) + 250 = 750 ngày sử dụng

Lưu ý: Số cash được cộng dựa trên mệnh giá của mỗi lần nạp thẻ, ví dụ bạn nạp 2 thẻ 20K và 1 thẻ 10K bạn được 2x10+5 = 25 cash. Nếu bạn nạp 1 thẻ 50K bạn được 30 cash. Xem bảng tương ứng mệnh giá thẻ phổ biến, áp dụng với tất cả các loại thẻ và số cash bên dưới:

10k 20k 50k 100k 200k 500k VNĐ
5 10 30 65 140 365 Cash ~ day

Hướng dẫn nạp:

Đăng nhập vào tài khoản của bạn đã đăng ký, click vào Nạp Cash tại menu top của website

Nhập thông tin số seri và mã số thẻ, ví dụ đối với thẻ Viettel, Mobifone, Vinaphone như sau:

 

Thẻ cào của Mobi Fone

Mã thẻ bạn sẽ điền: 189538945258
Số Seri bạn sẽ điền: 030591001244615

Thẻ cào của Vinaphone

Mã thẻ bạn sẽ điền: 21476164408176
Số Seri bạn sẽ điền: 36023700172607

Thẻ cào của Viettel

Mã thẻ bạn sẽ điền: 1923043834343

Số Seri bạn sẽ điền: 92319501226

 

Chú ý: Khi điền Mã thẻ & Số Seri vào mẫu thanh toán ở trên không điền khoảng trắng hay dấu – khi nhập thông tin số seri và mã số thẻ