Quy định chung

Điều 1: Nguyên tắc đăng ký tài khoản

1. Người đăng kí phải chịu hoàn toàn trách nhiệm độ xác thực của thông tin đã cung cấp để đăng kí tài khoản.

2. Không sử dụng họ tên của người khác, tên hiển thị chứa những từ nhạy cảm, không được phép.

3. Nghiêm cấm sự dụng tài khoản, lợi dụng dịch vụ của trang web luyentienganhonline.com để tuyên truyền chính trị, phá hoại nhà nước Việt Nam.

Điều 2: Quyền và trách nhiệm của chủ tài khoản

1. Bạn được quyền thay đổi hoặc bổ sung các thông tin liên quan đến tài khoản như số điện thoại, ngày sinh, địa chỉ.

2. Để nhận được hỗ trợ từ ban quản trị website, bạn phải phải cung cấp chính xác và đầy đủ các thông tin để đăng ký tài khoản.

3. Bạn phải có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản gồm: Mật khẩu, email và số điện thoại bảo vệ tài khoản. Nếu có sự cố xảy ra do sự bảo mật thông tin của bạn, bạn phải chấp nhận mọi rủi ro.

Điều 3 Quyền và trách nhiệm của ban quản trị website

1. Nếu bạn cung cấp thông tin không xác thực hoặc vi phạm bất kì điều khoản nào trong quy định sử dụng, ban quản trị website có quyền khóa hoặc xóa tài khoản mà không cần sự đồng ý của bạn.

2. Ban quản trị Website có quyền từ chối hỗ trợ hoặc giải quyết khiếu nại đối với các tài khoản đăng ký thông tin không chính xác.

3. Ban quản trị Website có trách nhiệm hỗ trợ, giải quyết khiếu nại của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng dịch vụ.

4. Ban quản trị Website có quyền thay đổi những điều khoản sử dụng và có trách nhiệm cập nhật những thay đổi về điều khoản sử dụng trên website.

5. Bảo mật tuyệt đối các thông tin cá nhân của chủ tài khoản, không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp chủ tài khoản lợi dụng dịch vụ của Website để vi phạm các quy định của pháp luật hoặc đã được chủ tài khoản cho phép.

Điều 4: Hỗ trợ sử dụng, giải quyết khiếu nại

1. Bạn đồng ý và tuân thủ sử dụng các qui định của ban quản trị Website thì khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, bạn sẽ được hỗ trợ để sử dụng dịch vụ.

2. Mọi thắc mắc, khiếu nại, tranh chấp sẽ được ban quản trị Website giải quyết không quá một tuần kể từ lúc ban quản trị nhận được phản ánh.